©2014 HARMONIE FINANCE s.r.o. NABÍZENÉ SLUŽBY  Na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti finančních a strategických restrukturalizací (od roku 1996) můžeme v této  nelehké době nabídnout speciální služby, které obsahují protikrizová opatření "šitá na míru". Domníváme se, že v následujících  dvou letech dojde postupně k přerozdělení většiny trhů, v řadě oblastí se budou realizovat velmi úsporná opatření a přežijí jen  subjekty, které se dokáží adaptovat na nepříznivý vývoj a čelit současným krizovým podmínkám.   Dále se domníváme, že tato neobvyklá doba představuje nejen rizika, ale též mimořádnou šanci k položení pevných základů pro  následný růst a získání větších podílů na trhu. Šanci, která se pravděpodobně opakuje jednou za generaci.   Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi v oblastech strategických a finančních restrukturalizací, které si Vám  dovolujeme v konkrétní podobě nabídnout níže:    Fáze 1:    Analýza současného stavu společnosti a příprava krizového plánu na následující dva až tři roky.  Fáze 2:    Stabilizace a další rozvoj společnosti.   Nezbytným předpokladem k překonání tíživých dopadů současného ekonomického vývoje je zdárné zvládnutí krizového řízení.     V případě Vašeho zájmu jsme Vám se svými službami k dispozici.   V právních záležitostech spolupracujeme s právními kancelářemi,  které se problematikou korporačního práva zabývají již delší  dobu. Pokud se společnost ocitne ve finančních potížích, doporučujeme neprodleně zvážit proces reorganizace, či další možnosti dle  nového zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, účinný od 1.1.2008. Nový Insolvenční zákon se inspiroval mimo  jiné v úpravě konkurzního práva USA, včetně známé "Chapter 11" tamního konkurzního zákona. Pro společnost, která se ocitla v  problémech, je zcela zásadní, aby neprodleně uvažovala o všech alternativách záchrany před konkurzem a vzala včas v úvahu i  reorganizaci dle insolvenčního zákona, která umožňuje zachování provozu podniku a také vlastnické struktury.  Reorganizaci lze  realizovat pouze za předpokladu včasné přípravy reorganizačního návrhu a plánu. Je zcela zásadní, aby tyto dokumenty obsahovaly  kvalitní ekonomickou a právní analýzu stavu společnosti a detailní a realistické návrhy řešení vzniklé situace.  Čím dříve společnost začne uvažovat o  řešení problémů způsobených krizí, tím bude mít k dispozici větší  výběr možností. S přibývajícím časem a problémy se tento výběr bude rychle zužovat.