©2014 HARMONIE FINANCE s.r.o.  Tým Harmonie se za dobu svého působení na trhu firemních financí  soustřeďuje nejen na poskytování kvalitních služeb, ale rovněž na potřeby  okolí, v němž působí, a proto se pravidelně věnuje charitativní činnosti  zaměřené na pomoc konkrétním projektům a jednotlivcům. Vždy se snažíme  pomoci lidem, které známe jménem a jejichž životní příběh nám není  lhostejný. Snažíme se jejich nelehkou životní cestu usnadnit možnostmi,  které jsou nám dány. Kateřina P. (2011)     - invalidní mechanický vozík Progeo pro Kačku (10 let)  Pavel Ch. (2011)      - invalidní mechanický vozík Ergolite pro Pavlíka (10 let)  Evangelická církev metodistická (2008)     - finanční dar na pomoc lidem bez přístřeší  Římskokatolická farnost Albrechtice v Jizerských horách (2006)      - příspěvek na opravu fasády kostela sv. Františka z Paoly v Albrechticích         v Jizerských horách  Evangelická církev metodistická (2004)     - dar přispívající ke zřízení Kavárny pro seniory Noemi  Dětský domov Praha 9 - Klánovice (2004)      - věcné dary domácích spotřebičů pro použití dětmi domova  SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST                 TÝMU HARMONIE FINANCE  Níže jsou uvedeny vybrané projekty, jímž se tým Harmonie za dobu svého trvání věnoval: